AH:17-63

autor textu: Miroslav Lamač
rok vydání: 1963
typ dokumentu: katalog autorský
počet stran: (24)+15 (soupis prací)
počet reprodukcí: 21
jazyk: český
rozměry: 191 x 191

poznámka:
Soupis prací přiložen zvlášť.