Andrej Bělocvětov (1923-1997) seismograf na sopce vlastní svobody / Andrej Belocvetov (1923-1997) a seismograph on the volcano of personal freedom

autor textu: Patrik Šimon
strana: 0-0
rok vydání: 2006
typ dokumentu: podřazený dokument
počet stran: 6
jazyk: anglický
nadřazený dokument: Andrej Bělocvětov,