Účastníkom medzinárodného bienále mladých Danuvius 68

autor textu: Alex Mlynárčik, Erik Dietman
strana: 204-205
rok vydání: 2006
typ dokumentu: podřazený dokument
jazyk: slovenský
nadřazený dokument: Slovenské výtvarné umenie 1949-1989 z pohľadu dobovej literatúry,