Dana Stormovas...

autor textu: Antonín Hartmann
strana: 0-0
rok vydání: 1968
typ dokumentu: podřazený dokument
počet stran: 1 (pozn.: nestránkováno)
jazyk: švédský
nadřazený dokument: Sex Från Prag, Linköping