Almanach Kmene 1934 - 1935

strana: 0-0
rok vydání: 1935
vydavatel: Kmen, klub moderních nakladatelů
typ dokumentu: almanach
jazyk: český

poznámka:
redakce Jaroslav Seifert
založeno z Bibliiografie textů Jindřicha Štyrského, Argo 2007