periodikum

strana: 0-0
rok vydání: 1987/11/29
typ dokumentu: periodikum
jazyk: německý