Über die Konkrete Kunst in der Tschechoslowakei

autor textu: Jiří Padrta
strana: 0-0
rok vydání: 1968
typ dokumentu: podřazený dokument
počet stran: 4 (pozn.: nestránkováno)
jazyk: německý
nadřazený dokument: Hugo Demartini Jiří Kolář Radoslav Kratina Jan Kubíček Karel Malich,