Parčík / Small Park

autor: Michael Rittstein
strana: 0-0
rok: 1996
typ dokumentu: dílo
rozměry: 120 x 120 cm