Dodekaedr

strana: 0-0
rok vydání: 1968
vydavatel: Jednotný závodní klub ROH
typ dokumentu: pozvánka kolektivní
počet stran: (2)
jazyk: český
rozměry: 100 x 210