Der Blick von außsen

strana: 0-0
rok vydání: 2000
vydavatel: Städtische Galerie Leerer Beutel
typ dokumentu: dopisnice/pohlednice
počet stran: (2)
počet reprodukcí: 1 b
jazyk: německý
rozměry: 105 x 148