Academy of Sciences of the Czech Republic

strana: 0-0
rok vydání: 2006
vydavatel: Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
typ dokumentu: ročenka
počet stran: (2), 74, obálka
rozměry: 297 x 210