Questra mostra di concretisti cecoslovacchi,...

autor textu: Lara Vinca Masini
strana: 0-0
rok vydání: 1969
typ dokumentu: podřazený dokument
jazyk: italský
nadřazený dokument: Klub konkretistu Cekoslovacchia,

poznámka:
rok vydání doplněn z přehledu výtav KK