Se Slavíčkem do Kameniček

osoba, narození
Nejedlý Otakar 14. 3. 1883