Na Letné v dešti

autor: Antonín Slavíček
strana: 0-0
rok: 1907
typ dokumentu: obraz
rozměry: 290 x 320