André Chastel: Český humor

osoba, narození
Hoffmeister Adolf 15. 8. 1902