Doc. Ing. Ivan Kašpar, DrSc.

rok vydání: 1988
typ dokumentu: parte
počet stran: (2)
jazyk: český
rozměry: 297 x 210