Pedagogové katedry výtvarné tvorby ostravské univerzity - vedoucí ateliérů -

rok vydání: 1997
typ dokumentu: pozvánka kolektivní
počet stran: (2)
jazyk: český
rozměry: 105 x x150