Deuximéme réve d´Émilie

autor textu: Jindřich Štyrský
rok vydání: 1968
typ dokumentu: podřazený dokument
počet stran: 1
jazyk: francouzský
nadřazený dokument: Výtvarné umění,