Ukázky prací ze sborníku k deseti- a patnáctiletému výročí organizace

strana: 57-63
rok vydání: 1994
typ dokumentu: podřazený dokument
počet reprodukcí: 6 b, 3 čb
nadřazený dokument: Výtvarné umění: The magazine for contemporary art: Čtvrtletník pro současné umění / Quarterly for contemporary art, B.K.S.