Abhandlungen einer Privatgesselschaft in Böhmen

typ dokumentu: periodikum

poznámka:
Časopis České soukromé učené společnosti, vycházející v letech 1775–84 (6 čísel), orientovaný na vědeckou práci a informující o aktivitách společnosti. Byl jedním z prvních vědeckých časopisů vycházejících v českých zemích