Ulrich Cretz, kameník náhobku Jana Hasištejnského z Lobkovic a otázka jeho českých dřevořezeb

autor publikace: Jiřina Kumstátová
rok vydání: 1974
vydavatel: Katedra dějin umění a estetiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova
typ dokumentu: diplomová (disertační) práce
počet reprodukcí: 211
jazyk: český

poznámka:
přílohy - 4
zdroj informace - Diplomové práce podané a obhájené na Katedře dějin umění a estetiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy z let 1971 – 1983, Umění 1984 (32), č. 6, s. 557