Panovnická ideologie, symbolika a reprezentace ve dvorském umění krále Vladislava I.

autor publikace: Kateřina Adamová
rok vydání: 1979
vydavatel: Katedra dějin umění a estetiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova
typ dokumentu: diplomová (disertační) práce
počet stran: 93
jazyk: český

poznámka:
svazek 2. - fot. přil. nestr.
zdroj informace - Diplomové práce podané a obhájené na Katedře dějin umění a estetiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy z let 1971 – 1983, Umění 1984 (32), č. 6, s. 558