Pečeti Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny

autor publikace: Pavel Brodský
rok vydání: 1979
vydavatel: Katedra dějin umění a estetiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova
typ dokumentu: diplomová (disertační) práce
počet stran: 203
jazyk: český

poznámka:
obr. přílohy
zdroj informace - Diplomové práce podané a obhájené na Katedře dějin umění a estetiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy z let 1971 – 1983, Umění 1984 (32), č. 6, s. 558