Diplomové práce podané a obhájené na katedře věd o umění Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Brně z let 1971 - 1982

strana: 559-561
rok vydání: 1984
typ dokumentu: podřazený dokument
nadřazený dokument: Umění, časopis Ústavu teorie a dějin umění v ČSAV