Dílo Jana Lukáše Krackera na Moravě

autor publikace: Jana Vránová
rok vydání: 1972
vydavatel: Katedra věd o umění Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně
typ dokumentu: diplomová (disertační) práce
počet stran: 190
jazyk: český

poznámka:
zdroj informace - Diplomové práce podané a obhájené na Katedře věd o umění Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Brne z let 1971 – 1982, Umění 1984 (32), č. 6, s. 559