Das Werken J. W. Bergls, I. J. Mildorfers und K. F. Sambachs in Mähren

autor publikace: H. Tolksdorf
rok vydání: 1980
vydavatel: Katedra věd o umění Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně
typ dokumentu: diplomová (disertační) práce
počet stran: 99
jazyk: německý

poznámka:
zdroj informace - Diplomové práce podané a obhájené na Katedře věd o umění Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Brne z let 1971 – 1982, Umění 1984 (32), č. 6, s. 560