Die Beziehungen der Malerei des tschechischen und deutschen Expressionismus bis zum ersten Weltkrieg

autor publikace: Axel Wendelberger
rok vydání: 1982
vydavatel: Katedra věd o umění Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně
typ dokumentu: diplomová (disertační) práce
počet stran: 121
jazyk: německý

poznámka:
zdroj informace - Diplomové práce podané a obhájené na Katedře věd o umění Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Brne z let 1971 – 1982, Umění 1984 (32), č. 6, s. 561