Pavel Matela: Reunion of Strangers

autor textu: Vlasta Čiháková-Noshiro, Pavel Matela
rok vydání: 2009
vydavatel: Komunikační prostor Školská 28
typ dokumentu: tisková zpráva
jazyk: český
rozměry: 297 x 210

poznámka:
Výstava série "Reunion of strangers" v Galerii Školska 28 je tématickým souborem, kladoucím otázky po důvěryhodnosti technických obrazů i po oprávněnosti chápání fotografického média jako otisku skutečnosti. Soubor je navíc rozšířen o videoprojekci a o nový interaktivní doplněk, jehož prostřednictvím se návštěvníci expozice jako aktéři mohou zapojit do další fotografické mystifikace.
The exhibiton "Reaunion of Strangers" in Gallery Školská 28 is challenging the concept of authencity of technical images and of justification of understanding of photography as the capture of slices of reality. The series is as well extended by the videoprojection and by interactive photo-installation. By means of this visitors can take a role of active player in the new in-situ photographical mystification.
-
"Reunion of strangers" (Znovushledání cizích) je soubor fotografických "skupinových" portrétů osob, které se navzájem neznají a patrně se nikdy ani nesetkaly. Autor fotografií sledoval a zachycoval po dobu několika hodin chodce na ulici. Každý z portrétů je momentka sejmutá v jenom dni, na jednom místě a ve shodné situaci. Jednotlivé fotografie jsou pak technikou digitální montáže komponovány ve skupiny, čímž je sugerováno jejich fiktivní propojení. Jsou to ovšem uměle vytvářená spojení lidí, kteří se nikdy na tomto místě nepotkali, ale z vlastního popudu a neznámého důvodu se protnuli s jinými lidmi v průsečíku pohybu ve stejném prostředí a časoprostoru. "Setkání" jsou snad i humorná, ale nepostrádají ani prvek psychologické, filosofické, sociologické, či antropologické rešerše".
Vlasta Čihákova-Noshiro
"Reunion of strangers" is the set of photographic group portraits. But depicted persons probably dont know each other, and probably never met. The photographer observed and captured in a course of several hours people walking on the street. Each of the portraits is a snapshot captured in same day, on same place and from the same point of view. The photographs are in digital process later manipulated and each singular portrait is re-composed into a group portrait, which is suggesting the viewer the fictive mutual relations of the people. Such virtually constructed assamblance of people, who crossed same place in different time is perhaps humorous, but includes as well the aspect of psychological, philosophical, sociological and anthropological research. Consequences of this artistic statement are questioning the issues of authenticity and identity of photography.
Vlasta Čihákova-Noshiro
-
Slovo autora k výstavě: "Mým původním záměrem bylo vytvoření studie ironizující moderní a divácky atraktivní metodu tvorby fotografického obrazu. Ta spočívá v kombinaci pseudovědeckého přístupu k umělecké tvorbě (sociologicko-dokumentární aspekt), stavby obrazu poplatné principům modernistické fotografie a použití techniky digitální montáže. Naplněním subverzivního cíle je úspěch vystavených fotografií v renomované fotografické soutěži, kde porota hodnotila právě tyto "kvality". Otázkou ovšem je, zda-li se mi nakonec nevědomky nepodařilo otevřít některou ze závažných otázek, které se současné fotografie skutečně dotýkají."
zdroj - www.skolska28.cz