Pavel Hayek: Fotogramy

autor textu: Jiří Hůla, Jiří Valoch, Zbyněk Fišer
rok vydání: 2009
vydavatel: Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
typ dokumentu: katalog autorský
počet stran: (6), vložený list
jazyk: český
rozměry: 210 x 100

poznámka:
jednolistová skládačka
program klavírního vystoupení žáků ZUŠ Lounských (třída paní učitelky Fatimy Alekbarové)