Aleš Veselý je sochař snící... / Ales Vesely (1936) is a sculptur dreaming...

autor textu: František Šmejkal
rok vydání: 1990
typ dokumentu: podřazený dokument
počet stran: 1 (pozn.: nestránkováno)
jazyk: anglický
nadřazený dokument: Aleš Veselý,

poznámka:
z textu Beetwen Meditation and Expression, in: Boston Drawing Show (Boston Center of Arts, 1988)