Sborník filologický

instituce, obec
Alois Wiesner, Praha