Pamětní kniha města Kolína od roku 1501

autor textu: Stanislav Petr
strana: 3-84
rok vydání: 1984
typ dokumentu: podřazený dokument
jazyk: český
nadřazený dokument: Práce muzea v Kolíně, III

poznámka:
Regesta zápisů s. 37 - 73
Příloha čís. 1 - 1410, červenec 2. (Kutná Hora) - Opat Jakub a konvent kláštera sedleckého prodávají městu Novému Kolínu na Labem vsi Brankovice a Mnichovice za 130 kop grošů. s. 74 - 76, německý text, český překlad
Příloha čís. II (Kolín) - Obec města Kolína prodala prokurátoru Ditlinovi pustý dvůr v Licku s polmi a porostlinou u Labe, které náležely kolínskému špitálu, za roční plat 3 1/2 kop grošů. s. 77 - 78, latinský text, český překlad
Příloha čís. III - Zpráva o požáru, který vznikl v Kolníně 24. července 1796. s. 79
Ukázky písma písařských rukou radních písařů, podílejících se na vedení Pamětní knihy kolínské (1501 - 1821), s. 80 - 81
Příloha čís. IV - Přehled písařů zapisujících do Pamětní knihy kolínské 1501 - 1821 a jejich působení v mětské kaceláři v Kolíně,
s. 82
s. 83 ruské, s. 84 německé résumé