Pes z terasy nad jezerem

autor textu: Stanisław Grochowiak
rok vydání: 1967
typ dokumentu: podřazený dokument
jazyk: český
nadřazený dokument: Plamen, Měsíčník pro literaturu, umění a život

poznámka:
-
Na kamenné terase
Naproti Jezera v Srpnu
Ulehl pes

Byl to ovčák s důstojnou bílou srstí
S tváří zamyšleného chlapce
A neviditelným křídlem o něž se opíral jak o štít

Obdivoval jsem jeho klid
Ty tisíce let uložených měkce v dutině lebky
Milióny rukou, které vyhladily jeho srst
Políbení
Stojící jak hvězda mezi věžičkami uší

Pes s něžným údivem obhlížel Jezero
Plachty
Vodní kola
Shnilé zbytky plechových bójí
Rozevřená ústa policisty stojícího v člunu
Zoufalý pláč děcka
Vesla

Když vstával nepochyboval jsem co nastane

Vstoupil na tabuli jezera
A šel po jeho hladině
Aniž by obrátil hlavu
Směrem
Ke mně