Petr Kmošek

autor textu: Aleš Rezler
strana: 64-68
rok vydání: 2008
typ dokumentu: podřazený dokument
jazyk: český
nadřazený dokument: Středočeské ateliéry, 1

poznámka:
-
Petr Kmošek (*1946) malíř a výtvarný teoretik, absolvoval v letech 1961-1965 Střední odbornou školu výtvarnou v Praze na Hollarově náměstí. Vystudoval historii a filozofii na Univerzitě Karlově v Praze (1965-1970), estetiku a filozofii na IPK MGU v Moskvě (1976-1977). Prožil dětství v Kutné Hoře, od roku 1972 pak pobýval a působil v Přelouči a od roku 1976 žije trvale v Pardubicích. Od roku 1985 je pracovníkem katedry výtvarné kultury Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, nyní zde působí jako docent. Je také členem královéhradecké Unie výtvarných umělců a Středočeského sdružení výtvarníků UVU ČR.
Realistické krajiny, kutnohorské motivy a náměty z okolí v letech 1960-1970, později ve východních Čechách, v Pardubicích a na Litomyšlsku (Janov, Mendrika, Benátky, Čistá) po roce 1980, vycházely z bezprostředního dojmu, ze světelných a barevných kvalit vybraných míst. Začínal akvarelem, později maloval temperou a nakonec se rozhodl pro olejomalbu,která vyhovovala jeho smyslu pro hutnost, kadence kontrastů, drama, monumentalitu a výraz. V mládí i v malbě především kreslil, tíhl k podrobné obrysové kresbě štětcem, k lokální barevnosti a někdy až záznamu věcné skladby námětu. Od poloviny sedmdesátých let ztratila linie na původní síle a do popředí vstoupily objemy, plastičnost věcí a prostor světla, jeho vnitřní skladba. Upřednostnil tak zobecněné formy, které disponují hlubším symbolickým a alegorickým významem. Názorově blízké je malíři barokní malířství, umění symbolismu a v jistém ohledu i surrealismus.
Postupně se měnila a rozšířila i tématická skladba Kmoškovy tvorby. Vznikaly volné kompozice a řady obrazů, technicky sevřené cykly, inspirované zážitky z dětství – Katedrály (1995-1996), Varhany (1995-1996), Zvony a ptáci (1995-1996). Následovaly práce zcela odlišné, komponované výjevy ze života přírody a výtvarná zamyšlení nad uzlovými situacemi dnešního člověka - Ptáci, Lidé a ptáci (1995-1996), doplňovaly je často rozměrnější obrazy motivované literárními předlohami – biblické cykly Vyhnání z ráje (1997) a Píseň písní (1997), Šestero denních dob. Na sklonku století (1997-1999) se objevila početná skupina děl se zvěrnou tématikou Život psa - psí život, Koza Amalthea, Ještě, že nevíme. Nevynechal ani náměty floralistické a inspirace vnitřním životem květin, stromů a rostlinstva Tam kde končí zahrada, Velké ranní zvonění, Svatební kytice, Zlatá brána otevřená, Oči květin (1996-2004).
Od počátku nového století se Kmošek v nebývalé míře věnoval publicistice, psal a publikoval drobnější texty i obsáhlé monografie věnované historii umění regionu – Odborná škola pro zpracování dřeva v Chrudimi a počátky uměleckoprůmyslového školství ve východních Čechách (2000), Chrudimští ostrostřelci a jejich malované terče (2001), Střelecké spolky východních Čech a jejich malované terče (2003), Obraz domova v malířství východních Čech 20.století (2006), aj., začala práce na encyklopedických heslech uměnovědných slovníků (Allgemeines Künstlerlexikon, Slovník českých a slovenských umělců). Ve své teoretické a historické práci se zabývá specifickými otázkami výtvarné teorie jako jsou typologie prostoru a času a časoprostor malířského díla. Zahajuje též výstavy výtvarného umění a píše texty výstavních katalogů.
Tvůrčí zaměření ovlivnila pedagogická práce, pořádání a vedení studentských malířských plenérů, ale i krátké zahraniční pobyty v Norsku (Lofoty), na Slovensku, v severní a jižní Itálii (Neapol, Pompeje, Kalábrie, Sicílie), jihovýchodní Francii (Provenci), Španělsku, Bulharsku a Chorvatsku přinesly další tvůrčí podněty. Tyto nevšední lokality podnítily obrazy krajin, které postihují podstatné znaky místní přírody, ale také evokují hlubší myšlenkové a významové souvislosti.
Ve svém projevu je poetickým realistou, znamená to, že se zhruba v polovině devadesátých let (např. Fugam, 1994; Pomezí snů, 1996 – cyklus Obzory) prolíná v jeho malbě zájem o zpodobení námětu, povětšinou krajiny jako takové, se všemi jejími aspekty estetickými a zároveň se snaží ho skloubit s filtrací smyslového vnímání, jež je vlastní jeho umělecké individualitě. Barevnost pláten tehdy připomíná svými tóny okrů hnědí a modří paletu Oldřicha Koníčka nebo rannějšího Miloslava Holého. Je podobně tlumená, zemitá a akcentuje monumentální krajinné objemy. Postupem času se formalizuje aby na konci let devadesátých prošla změnou, v níž se zračí jakási oblačnost a kumulovitost a měkkost vyhovující mísení iracionality s reálnou předlohou.
Jádrem jeho práce však jsou poetizované krajinářské náměty ze zahraničních pobytů. Krajinu vnímá v její smyslnosti a monumentalitě, oprošťuje se od pregnantního sdělení popisného a převládá epický pohled ať je zpodobena jako samostatný fenomén nebo se pojí s figurální stafáží či je sama rámcem symbolistického děje. Kmoškovy krajiny cestopisné se zjevně vyznačují vůli překročit meze realismu, připomínají barevné přírodní bakchanálie a místy působí jako divadelní nepřirozené aranže. Kulisovitost scén ale odpovídá pocitu snivosti a fantazie, záměrné roztržce mezi verifikací a zájmem vyjádřit pocity z barev a nálad, které dané téma nabízelo. Jakkoliv prošla Kmoškova malba v průběhu let do její polohy současné různými etapami byla a je vždy trvale spojena s krajinou.
Autor uspořádal od své první samostatné výstavy v roce 1964 v Jeneweinově galerii v Kutné Hoře víc jak čtyřicet dalších samostatných výstav u nás a v Německu, účastnil se mnoha skupinových výstav převážně ve východočeských galeriích a výstavních síních a od roku 2003 se účastní členských výstav Středočeského sdružení výtvarníků.

PETR KMOŠEK
nar.: 7.12.1946, Krnov

STUDIUM
1961-1965 Střední odborná škola výtvarná, Praha
1965-1970 FF UK Praha (historie a filozofie)
1976-1977 IPK MGU Moskva (estetika, filozofie)

ÚČAST NA VÝSTAVÁCH
1958 akvarely v kolekci dětské kresby, Světová výstava, Brusel
1969 Mladí vystavují, Staroměstská radnice, Praha
Galerie ve Věži, Mělník
1967 ARSKLUB Praha
1968 ARSKLUB Praha
1969 ARSKLUB Praha
1986 výtvarné práce katedry VV Ped F Hradec Králové, Městská výstavní síň Hradec Králové
1987 Výtvarná Litomyšl
1988 Výtvarná Litomyšl
1989 výtvarné práce katedry VV Ped F Hradec Králové, Městská výstavní síň Hradec Králové
Galerie Antonína Chittussiho v Ronově nad Doubravou
Městské muzeum Svitavy
Výtvarná Litomyšl
1990 Výtvarná Litomyšl
1991 Výtvarná Litomyšl
1992 Výtvarná Litomyšl
1995 1. výtvarný salón Unie výtvarných umělců v Hradci Králové, Biskupská rezidence, Hradec Králové
Výtvarná Litomyšl
1996 2. výtvarný salón Unie výtvarných umělců v Hradci Králové, Biskupská rezidence, Hradec Králové
Obrazy v Telecomu, oblastní ředitelství, Pardubice
1997 3. výtvarný salón Unie výtvarných umělců v Hradci Králové, Biskupská rezidence, Hradec Králové
Obrazy v Telecomu, Oblastní ředitelství Telecomu Pardubice
1998 4. výtvarný salón Unie výtvarných umělců v Hradci Králové, Biskupská rezidence Hradec Králové
výtvarní umělci k 650. výročí založeni Univerzity Karlovy, Karolinum Praha
Obrazy v Telecomu, Oblastní ředitelství Telecomu Pardubice
1999 5. Výtvarný salón Unie výtvarných umělců v Hradci Králové, Biskupská rezidence v Hradci Králové
Obrazy v Telecomu, Oblastní ředitelství Telecomu Pardubice
2000 Předvánoční výstava, Klubcentrum, Ústí nad Orlicí
Člověk a jeho přítel zvíře, Veterinární klinika Pardubice (stálá expozice)
Východočeský salón, Hradec Králové
Členové katedry výtvarné výchovy v Hradci Králové, Ped F Ostravské univerzity
20021 Východočeský salón, Zámek Litomyšl
2002 Východočeský salon, Litomyšl
Východočeský salon, Městská galerie Jaroměř
2003 Východočeský salon, Litomyšl
Východočeský umělecký salon, Městská galerie Jaroměř
SSV, Rabasova galerie, Rakovník
2004 Východočeský umělecký salon, Litomyšl
SSV, Rabasova galerie, Rakovník
Hudba ve výtvarném umění, výstavní síň "Nahoře", ZUŠ Kolín
Městské muzeum Kouřim
Galerie Beroun
2005 Východočeský umělecký salon, Litomyšl
SSV, Rabasova galerie, Rakovník
Výstava osmi výtvarníků SSV, Muzeum Podblanicka, Vlašim
2006 Východočeský salon, Litomyšl
Unie výtvarných umělců Hradeckého kraje
SSV, Rabasova galerie Rakovník
2007 SSV, Kladno
SSV, Olomouc
SSV, Rabasova galerie Rakovník

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY
1964 Jeneweinova galerie, Vlašský dvůr, Kutná Hora (s Jaroslavem Rezlerem)
1966 Uhlířské Janovice (s Jaroslavem Rezlerem)
1970 Tylův dům, Muzeum Kutná Hora (s Janem Sladkým)
1976 Lékařská fakulta UK Hradec Králové
1984 Dům U rytířů, Městské muzeum Litomyšl
1985 Galerie U, Hradec Králové
1993 Holiday Inn, Passau, SRN
1994 Lázeňský dům Bad Abbach, SRN
Galerie Balet, Konig Schalinsky, Passau, SRN
Radnice ve Waldsassenu, SRN
1995 Holiday Inn, Passau, SRN
Výstavní síň Aufina, Passau, SRN
Lázeňský dům v Bad Abbach, SRN
Katedrála Schwerin, SRN
1996 Vinárna U kapličky, Trutnov
Kavárna Hogo Fogo, Salvátorská 4, Praha
Dana, Pardubice
Výtvarná dílna, Pardubice
Zámek, Staré Hrady
Lázeňský dům Bad Abbach, SRN
Lenora, b.m. Art., Šumava
Lékařská fakulta v Hradci Králové
Divadlo K.Pippicha v Chrudimi
Galerie Niké, Hradec Králové
Galerie U Klicperů, Klicperovo divadlo, Hradec Králové
1997 Orlí hnízdo, Art studio Liberec (s Janou Bitnerovou)
Městské muzeum Svitavy
Galerie Gong, Pardubice
Lázeňský dům v Bad Abbach, SRN
Krajská nemocnice v Hradci Králové, onkologická klinika
1998 kavárna Hogo Fogo Salvátorská 4, Praha
Hudební sál Městského úřadu v Pardubicích
Galerie Mathias, Brno
Veterinární klinika Pardubice
Lázeňský dům v Bad Abbach, SRN
Galerie města Trutnov
1999 Veterinární klinika v Pardubicích
Lázeňský dům v Bad Abbach, SRN
2003 Zámek Častolovice
2004 Regionální muzeum a galerie Chrudim
Výstavní síň Celebris, Hradec Králové
Výstavní síň "Nahoře", ZUŠ Kolín
2005 Galerie Koráb, Ústí nad Orlicí

ZASTOUPENÍ VE SBÍRKÁCH
Klicperovo divadlo v Hradci Králové; Kooperativa Pardubice; Univerzita Karlova Praha; Aufina Passau, SRN; Radnice lázeňského města Bad Abbach u Regensburgu; Galerie F. A. Šporka, Kuks a soukromé sbírky v USA, ltálii, Švédsku, Rakousku, Německu a Slovenské republice.

člene Unie výtvarných umělců v Hradci Králové, Sdruženi výtvarných kritiků a teoretiků Praha, Sdružení středočeských výtvarníků, pracuje v umělecké komisi Galerie města Trutnova; působil a působí jako lektor Kulturního střediska pro zájmovou uměleckou činnost a neprofesionální výtvarnou tvorbu ve Svitavách.

LITERATURA
Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Hradci Králové (katalog výstavy), Hradec Králové, 1988
Petr Kmošek, obrazy (katalog výstavy), 1996
Petr Kmošek, paintings (katalog výstavy), 1997
Obrazy v Telecomu (katalog výstavy), Pardubice 1996, 1997, 1998 a 1999.
Čeští výtvarníci k 650. výročí Univerzity Karlovy (katalog výstavy), Karolinum Praha, 1998.
Obrazy v Telecomu, Galerie uměleckých děl autorů východních Čech, CD-ROM; 1999
Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2000, díl V, Ka-Kom, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava 2000
Sdružení středočeských výtvarníků (katalog výstavy), Rabasova galerie, Rakovník 2003
Východočeský výtvarný salon, Unie výtvarných umělců Hradec Králové (katalog výstavy), Litomyšl 2003
Sdružení středočeských výtvarníků (katalog výstavy), Rabasova galerie, Rakovník 2004
Sdružení středočeských výtvarníků (katalog výstavy), Rakovník 2005
Petr Kmošek, Mé krajiny (katalog výstavy), ZUŠ Kolín
Petr Kmošek, Obraz domova v malířství východních Čech 20. století, Oftis, Ústí nad Orlicí, (str. 133)

SAMOSTATNÉ PUBLIKACE A MONOGRAFIE (VÝBĚR)
Žamberští střelci v životě svého města, Městské muzeum Žamberk 2000
Chrudimští ostrostřelci a jejich malované terče, Regionální muzeum Chrudim, Chrudim 2001, (111 stránek)
Střelecké spolky východních Čech a jejich malované terče, Oftis, Ústí nad Orlicí 203, (225 stránek)
Obraz domova v malířství východních Čech 20. století, Oftis, Ústí nad Orlicí 2006, (325 stránek)
Gallery Cyrany, Východočeští malíři a sochaři, Oftis, Ústí nad Orlicí 2007, (214 stránek )
Q. Kocián, Oftis, Ústí nad Orlicí 2008-13 stránek

SBORNÍKY
Střelecké terče, jejich vznik, typy, tematika, a role v životě střeleckých spolků v pomezí Čech, Moravy a Slezska, In: Střelecké spolky Moravy, Slezska a města Brna na přelomu 19. a 20. století, Brno 2004, (str. 315-320)
Královéhradečtí ostrostřelci a jejich dědictví, in: Město Hradec Králové -775 let, Hradec Králové 2002
Odborná škola pro zpracování dřeva v Chrudimi a počátky uměleckoprůmyslového školství ve východních Čechách, in: Chrudimský vlastivědný sborník, Okresní muzeum Chrudim 2000, (str. 36-111)
Výtvarné umění 17. a 18. století ve východních a severovýchodních Čechách, in: Umění a věda v době Juana Caramuela z Lobkovic, Hradec Králové 2006, (str.67-111)

ENCYKLOPEDIE
Od r. 1991 spolupráce s redakcí Allgemeines Kűnstlerlexikon, K.G.Saur Műnchen, zatím publikováno 120 hesel o tvorbě českých výtvarných umělců 20.století ; spolupráce s redakcí Slovníku českých a slovenských výtvarných umělců, Chagall, Ostrava, (16 hesel)

K publikaci připraven:
rukopis Plavení koní, Život a dílo malíře a sochaře Ludvíka Vacátka, (210 str.)