Petr Kvíčala: Linie, barva, rytmus

autor textu: Tomáš Pospiszyl, Simona Mehnert
rok vydání: 2002
vydavatel: Národní galerie v Praze
typ dokumentu: katalog autorský
počet stran: (32)
počet reprodukcí: 17 b
jazyk: anglický
rozměry: 288 x 223