Dějiny Pražského povstání ve fotografii

autor publikace: Jan Jakub Dvořák
rok vydání: 1997
typ dokumentu: magisterská práce

poznámka:
Uvedeno v přehledu závěrečných teoretických prací absolventů katedry fotografie FAMU Praha, 1964 - 2006 ve sborníku Historická fotografie 2007.