Dana Kyndrová - fotografické dílo 1973 - 1999

autor publikace: Libuše Rudinská
rok vydání: 1999
typ dokumentu: magisterská práce

poznámka:
Uvedeno v přehledu závěrečných teoretických prací absolventů katedry fotografie FAMU Praha, 1964 - 2006 ve sborníku Historická fotografie 2007.