A discussion on the work of Jo Spence and Helen Chadwick

autor publikace: Anna Warby
rok vydání: 1995
typ dokumentu: magisterská práce

poznámka:
Uvedeno v přehledu závěrečných teoretických prací absolventů katedry fotografie FAMU Praha, 1964 - 2006 ve sborníku Historická fotografie 2007.