Aesthetic and design elements in the work of Josef Sudek

autor publikace: Karen Lynn Irvine
rok vydání: 1996
typ dokumentu: bakalářská práce

poznámka:
Uvedeno v přehledu závěrečných teoretických prací absolventů katedry fotografie FAMU Praha, 1964 - 2006 ve sborníku Historická fotografie 2007.