Aesthetic and design elements in the work of Josef Sudek

instituce, obec, kód umístění , způsob nabytí, rok nabytí, poznámka
Akademie múzických umění, Filmová a televizní fakulta, Praha, , ,