Digital photography: A new dimension or a dead end?

autor publikace: Boran Kranjčević
rok vydání: 1998
typ dokumentu: bakalářská práce

poznámka:
Uvedeno v přehledu závěrečných teoretických prací absolventů katedry fotografie FAMU Praha, 1964 - 2006 ve sborníku Historická fotografie 2007.