A Comparsion between the early work of Bill Brandt and Robert Frank

autor publikace: Espen Soli
rok vydání: 1998
typ dokumentu: bakalářská práce

poznámka:
Uvedeno v přehledu závěrečných teoretických prací absolventů katedry fotografie FAMU Praha, 1964 - 2006 ve sborníku Historická fotografie 2007.