Die Entwicklung der Bewegungsdarstellung in der Photographie

autor publikace: Börries Müller
rok vydání: 1994
typ dokumentu: bakalářská práce

poznámka:
Uvedeno v přehledu závěrečných teoretických prací absolventů katedry fotografie FAMU Praha, 1964 - 2006 ve sborníku Historická fotografie 2007.