Aktuální trendy v současné fotografii aktu

autor publikace: Zuzana Panská
rok vydání: 2005
typ dokumentu: bakalářská práce

poznámka:
Uvedeno v přehledu závěrečných teoretických prací absolventů katedry fotografie FAMU Praha, 1964 - 2006 ve sborníku Historická fotografie 2007.