Aleš Rezler patří k experimentujícím grafikům

autor textu: Jiří Machalický
rok vydání: 1992
typ dokumentu: text
počet stran: (1 list)
jazyk: český
rozměry: 297 x 210

poznámka:
-
Aleš Rezler patří k experimentujícím grafikům. Zajímá ho práce s kovy, již mohl od dětství sledovat v dílně svého otce, uměleckého kováře. V grafických listech ustoupil od klasických technik, otiskuje různé struktury, tvary z vystříhaného plechu a dává jim nový obsah. Používá zvláštní metody kování kovových matric a tento základ obohacuje strukturovanými fóliemi. Vyvažuje jednotlivé kompoziční prvky a formuje je do estetických soustav s ohledem na celkové řešení. Jeho projev má vztah k umění starých nebo primitivních kultur, jimž šlo o znakové vyjádření určitých sdělení a navazování vztahů prostřednictvím umění. Rezlerovy listy jsou většinou černobílé nebo barevně střídmé, tónování jen zdůrazňuje určité tvarové poměry. Pro autora je důležitá výtvarná forma. Ostře vymezené prvky vystupují z čisté bílé plochy. Střídají se uzavřené i neuzavřené formy - čtverec, obdélník, kruh, linie, které mají zároveň symbolický význam vyjadřující vztah ke skutečnosti. Ke svým "torzálním" kompozicím se Aleš Rezler dostával už během studia od krajiny. V ní nacházel děje, jež nespatříme na první pohled a snažil se odhalovat tajemství skrývající se pod povrchem. Tak se mu postupně otevírala cesta, s jejímiž výsledky se právě můžete seznámit.
Praha, duben 1992
(úvodní slovo k výstavě 1992 Kultovní předměty, Galerie Knopiáda UK Praha)