Dobrodružství sběratele Bedřicha Formana: Unikáty z Asie, Afriky a Ameriky / Adventure Journeys of the Collector Bedřich Forman: Unique Articles from Asia, Africa and America

rok vydání: 2005
vydavatel: Národní muzeum
typ dokumentu: katalog autorský
počet stran: (6)
počet reprodukcí: 10 b
jazyk: anglický
rozměry: 211 x 100

poznámka:
skládanka