Akademie múzických umění v Praze 50 let

autor publikace: Konrád Kol
rok vydání: 1996
typ dokumentu: katalog kolektivní
počet stran: (14) obálka, (2) vložený list
jazyk: anglický
rozměry: 290 x 150