Aleš Lamr

osoba, narození
Horáček Radek 4. 3. 1959