A. I. V.

autor textu: Jan Dvořák
strana: 24-25
rok vydání: 2000
typ dokumentu: podřazený dokument
jazyk: český
nadřazený dokument: alt.divadlo , Slovník českého alternativního divadla

poznámka:
-
Volné společenství mladých brněnských literátů a divadelníků hlásících se programově k surrealismu jako výchozímu směru své tvorby a spolupracující se Skupinou českých a slovenských surrealistů. Skupina se formovala od r. 1987 a do 90. let vstoupila s okruhem osobností kolem Bruno Solaříka a tehdejších studentů JAMU Blažeje Ingra a Davida Jařaba (dále Ivana Ciglínová, Miroslav Fiala, Richard Kraus, Petr Prokop, Tomáš Přidal, Roman Telerovský ad.), úzce spolupracovala s Kabinetem múz, kde vytvořila v letech 1993 - 96 cyklus autorských pořadů Penězokazi, v nichž účinkovali herci Ha-Divadla, a s níž se představila - s hosty Arnoštem Goldflamem a Martinem Dohnalem - i na festivalu Příští vlna - Next Wave v r. 1996 v paláci Akropolis.
V roce 1995 založili členové A. I. V. časopis Intervence. Jubilejním pořadem Penězokazi X., zakončila - údajně - skupina r. 1996 svou společnou veřejnou činnost a splynula se Skupinou českých a slovenských surrealistů, která paralelně vyvíjela příležitostnou divadelní činnost ve Studiu Ubu.
David Jařab (nar. 1971), jinak též intendant surrealistické revue Analogon, je mj. autorem minidramat Ostrostřelci, která byla nastudována různými režiséry v Divadle Na zábradlí (1999) a Archa (2000), a spolupracuje se souborem Nablízko, kde uvedl Witkiewiczovu Šílenou lokomotivu.

Lit.: A. I. V. Brno 1998.
Dolů z hor - sborník A.I.V. Brno 1992.
Jařab, David: Ostrostřelci. Právo - příloha Salon, č. 170, 1. 6. 2000.
Klasifikace rostlinných druhů - výběr z tvorby okruhu A.I.V.
Analogon, 1992, č. 6 - únor, str. 31.
Nejedlý, Jan: Proč jeviště není nádraží aneb Surrealismus a divadlo.
Nové knihy, 1998, č. 43, 11. 11., str. 8.
O modrém humoru (Surrealistická skupina A.I.V.). Analogon, 1994, č. 11, str. 76.
Solařík, Bruno: Počkejte, vy páni, černí zemanové. Analogon, 1994, č. 12, str. 92.
Subverze (Texty). Intervence, 1995, č. 1, str. 13.

zdroj - Dvořák, Jan. alt.divadlo. Slovník českého alternativního divadla, Pražská scéna, Praha 2000