Alfred ve dvoře

autor textu: Jan Dvořák
strana: 26-27
rok vydání: 2000
typ dokumentu: podřazený dokument
jazyk: český
nadřazený dokument: alt.divadlo , Slovník českého alternativního divadla

poznámka:
-
Dnešní Palác Akropolis je nově zrekonstruovaným areálem alternativní kultury v činžovním domě s divadelním sálem z r. 1927. Činohry, frašky a operety se zde hrály až do r. 1948, kdy poslední majitel - Spolek pro pohřbívání žehem Krematorium - z bezpečnostních důvodů divadelní provoz zastavil (krátce zde ještě bylo kino, pak zkušebna a sklady).
Desítky let chátrání tradiční pražské divadelní adresy zastavila na přelomu 80. a 90. let iniciativa členů Pražské pětky, kteří si zde chtěli zřídit scénu pro své soubory a ve spolupráci s Žižkovskou divadelní a hudební agenturou, vedenou Jaroslavem Raušerem, v r. 1991 vyhrávají konkurs na nového vlastníka budovy.
Do řečiště Akropolis je svedena také aktivita bývalého slavného Junior-klubu (ze stejného obvodu), který se musel vystěhovat ze svého tradičního objektu Na Chmelnici a stal se příspěvkovou organizací Městské části Praha 3. Odtud do vedení Akropolis přišel známý organizátor neoficiální kultury Lubomír Schmidtmajer.
Rekonstrukce proběhla dle působivého výtvarného projektu Františka Skály z výtvarné skupiny Tvrdohlaví - za spolupráce Davida Vávry - a vedle hlavního sálu je zde několik komornějších prostorů (malá scéna, divadelní bar, café Kaaba, restaurace).
Hudební a divadelní stagiona slouží od r. 1996 řadě souborů a skupin (z divadel: Sklep, R. S. Vpřed, Baletní jednotka Křeč, které také zahajovaly provoz Bludištěm 96 a Megashow, z nových seskupení např. M. U. T.), průkopnická v našem kontextu jsou hostování v linii prezentace world music a world theatre (United Colours of Akropolis).

Literatura:
Baranová, Nikola: Palác Akropolis - polyfunkční kulturní centrum (bakalářská práce
Katedry produkce DAMU). Praha 1999.
Javorin, Alfred: Divadla a divadelní sály v českých krajích; díl I. Praha 1949.
Peňás, jiří: Divadlo za zásluhy. Respekt, 1996, č. 11.
Skála, František: Palác Akropolis. Architekt, 1997, č. 7-8, str. 32.
Spáčilová, Mirka: Obnova Paláce Akropolis přišla na 36 milionů.
MF Dnes 23. 2. 1996.
www.soinet.cz / akropolis

zdroj - Dvořák, Jan. alt.divadlo. Slovník českého alternativního divadla, Pražská scéna, Praha 2000